Abonnement på våre publikasjoner forskuddsbetales ut fra hvilken abonnementstype du har valgt, og løper til det sies opp. Du kan når som helst si opp abonnementsavtalen ved å kontakte oss. Det er ingen bindingstid på våre abonnementer, men vi refunderer ikke betaling for forhåndsbetalte abonnement. Manglende betaling vil ikke ses på som gyldig oppsigelse.

Bruk vårt bestillingsskjema for å bli kunde hos oss.